Kauppa

Tilausehdot

Stella Polariksen Elämyskaupan
käyttöehdot 

Päivitetty 8/2022

Nämä käyttöehdot määrittelevät Elämyskaupan käytön ehdot, sekä myyjän ja ostajan välisen palvelusopimuksen vastuut ja ehdot. 

 Käyttöehtojen sisältö

1. Yleiset ehdot ja termit
2. Tilaus ja sen vahvistaminen
3. Maksut ja maksaminen
4. Sopimuksen voimassaolo
5. Sopimuksen siirto
6. Peruutusehdot
7. Ylivoimainen este
8. Käyttöehtojen ja hintojen muuttaminen
9. Elämyskaupan tekninen vastuu
10. Lainvalinta ja riidanratkaisu

 

1. Yleiset ehdot ja termit

Stella Polariksen Elämyskauppa on Improvisaatioteatteriyhdistys Stella Polaris Ry:n (Y-tunnus: 0945977-4) tilausesityksiä myyvä verkkokauppa. Elämyskauppa sijaitsee osoitteessa https://stella-polaris.fi/kauppa. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Stella Polariksen ja Elämyskaupan asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. 

Asiakas/tilaaja/ostaja on Stella Polariksen verkkokaupassa asioiva tilausesityksen ostaja/yritys/yritystä edustava henkilö.

Tilausesitysten tuottaja/toimittaja/myyjä on Improvisaatioteatteri Stella Polaris tai sen edustama henkilö.

Tuote/palvelu/ohjelmapaketti/tilausesityspaketti on Elämyskaupassa tarjolla oleva tuotteistettu ja hinnoiteltu tilausesitysohjelmapaketti (esim. Impron iloa tai Mieletön historia).

2. Tilaus ja sen vahvistaminen

Asiakkaan tilatessa tilausesityksen Elämyskaupan kautta, hän on itse vastuussa siitä, että hän on perehtynyt huolellisesti ostamansa ohjelmapaketin sisältöön. Asiakas hyväksyy ohjelmapaketin sellaisena, kuin se on elämyskaupassa esitelty, eikä esimerkiksi esiintyjäkokoonpanon, kielen, keston tai yleisökoon suhteen ole mahdollista tehdä muutoksia (ilman erillistä korvausta). Asiakkaan on mahdollista hankkia täysin itselleen räätälöity* tuote erillisen tarjouspyynnön kautta ([email protected] tai sähköinen lomake).

Ostaja sitoutuu tarjoamaan tilausesitykselle suotuisat puitteet ja ympäristön, sekä huolehtimaan tilan äänentoistosta, mikäli sellainen katsotaan esiintyjien osalta välttämättömäksi.

Asiakas vahvistaa hyväksyneensä tilauksen maksamalla sen maksupalvelun kautta tai laskulla. Vahvistettu tilaus muodostaa ostajan ja myyjän välille palvelusopimuksen.

Myyjä on vastuussa ohjelmapalvelun suorittamisesta ohjelmapaketin mukaisesti ostajalle ilmoitettuna ajankohtana ja sovitussa paikassa.

 3. Maksut ja maksaminen

Ostaja maksaa ohjelmapaketin palvelun maksupalvelun kautta tai laskulla. Tekemällä tilauksen, ostaja valtuuttaa myyjän veloittamaan ohjelmapaketin hinnan ilmoittamaltaan maksukortilta. Tilauksen hintaan voidaan lisätä maksukortin tarjoajan perimä maksu, kuten luottokorttimaksu. Mikäli korttimaksaminen epäonnistuu, lähetämme ostajalle laskun meille ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Lasku tulee maksaa välittömästi.

4. Sopimuksen voimassaolo

Ostajan ja myyjän välinen sopimus on voimassa tilauksen toimitushetkeen saakka. Ostajalla on oikeus reklamoida tuotteesta sähköpostitse ([email protected]) kahden päivän sisällä toimituksen päättymisestä.

5. Sopimuksen siirto

Hyvin perustelluista syistä ja erikseen sovittaessa tilaaja voi siirtää tilausesityksen toiseen ajankohtaan 14 päivää ennen tapahtuman alkua. Myyjällä on oikeus hylätä siirtämispyyntö. Siirrosta on sovittava kirjallisesti myyjän kanssa os. [email protected] ja siitä tulee saada erillinen vahvistus myyjältä. 

6. Peruutusehdot

Ostajalla ei ole 14-päivän peruutusoikeutta tekemälleen tilaukselle. Ostaja voi vahvistetun tilauksen jälkeen peruuttaa ohjelmapalvelun toimittamisen tai tilauksen ainoastaan ylivoimaisen esteen sattuessa. 

Erikseen sovittaessa tilaaja voi siirtää tilausesityksen toiseen ajankohtaan 14 päivää ennen tapahtuman alkua. Siirrosta on sovittava kirjallisesti myyjän kanssa os. [email protected] ja siitä tulee saada erillinen vahvistus myyjältä. 

Mikäli ostaja peruuttaa ohjelmapalvelun muusta syystä kuin ylivoimaisesta esteestä, ostajan on maksettava tilaamansa ohjelmapaketin hinta kokonaisuudessaan.

Mikäli myyjä peruuttaa tilausesityksen, ostajalle on palautettava kaikki hänen elämyskaupassa maksamansa maksut. 

7. Ylivoimainen este

Stella Polaris ei vastaa vahingosta, esteestä tai viivytyksestä, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Force majeure, eli ylivoimainen este, on yllättävä, ennalta-arvaamaton ja osapuolten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolinen tapahtuma, joka estää osapuolen sopimuksenmukaisen suoritusvelvollisuuden täyttymisen. Ylivoimaisen esteen sattuessa sopimuspuolet vapautuvat sopimusvelvoitteestaan ilman korvausseuraamuksia; ylivoimainen este on ns. vapauttamisperuste. Ylivoimisesta esteestä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ja se täytyy yhteisesti hyväksyä osapuolten kesken. Osapuolet ovat velvollisia ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

8. Käyttöehtojen ja hintojen muuttaminen

Myyjällä on oikeus muuttaa elämyskaupan käyttöehtoja ja ohjelmapakettien hintoja minä ajankohtana tahansa. Muutokset eivät kuitenkaan koske jo tehtyjä ja maksettuja tilauksia, vaan niissä noudatetaan hintoja, jotka ovat olleet voimassa sopimuksen syntyhetkellä.

9. Elämyskaupan tekninen vastuu

Elämyskaupan teknisistä ominaisuuksista vastaa ja tilauksen välittäjänä sekä teknisenä mahdollistajana toimii Gigle Oy (2783035-4). Gigle ei vastaa myynnistä tai myyjän ja ostajan välisestä palvelusopimuksesta. Gigle toimittaa ostajalle tämän tilaaman tilausesityksen tilausvahvistuksen ostajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai viestinä puhelimeen, kun tilausesityksen myyjä on vahvistanut tilauksen.

Huomioithan, että vaikka Gigle pyrkii huolehtimaan teknisestä toimivuudesta, se voi keskeytyä tai päättyä ja Giglessä voi esiintyä käyttökatkoksia. Gigle on vastuussa Giglen käytöstä tai käytön estymisestä aiheutuneista vahingoista ainoastaan, mikäli kyse on tahallisesti tehdystä tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvasta virheestä. Gigle pyrkii kuitenkin tiedottamaan mahdollista häiriöistä etukäteen ja suorittamaan palvelun ylläpitoon liittyvät toimenpiteet siten, että ne haittaavat sen käyttöä mahdollisimman vähän.

10. Lainvalinta ja riidanratkaisu

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta lainvalintaa koskevia säännöksiä. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut epäonnistuvat, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajakäyttäjä voi kuitenkin aina nostaa kanteen tai olla vastaajana oman asuinpaikkansa alioikeudessa. Kuluttajana voit riitatilanteessa myös kääntyä kuluttajariitalautakunnan (kuluttajariita.fi) tai Euroopan komission verkkopohjaisen riidanratkaisufoorumin (ec.europa.eu/odr) puoleen.

Pyydä tarjous