Kauppa

Outi Mäenpään kurssi Valta ja vuorovaikutus - Johtajuusvalmennus naisille | 21.-22.9.2024

KURSSIN AJANKOHTA

21.-22.9.2024

Lauantaina klo 12-18 ja Sunnuntaina klo 11-17

Osallistujat: Max. 20 henkilöä

Valta ja vuorovaikutus - Johtajuusvalmennus naisille

Koulutus naisjohtajille, tai johtajuuteen tähtääville. Naisille, jotka haluavat syventää itsetuntemustaan, voimaantua ja saada rakentavan vuorovaikutuksen- ja viestinnän välineitä itsensä ja toisten johtamiseen.

Ken johtaa haluaa, täyty hänen altistat itsensä kasvulle.

SISÄLTÖ

 1. RAKENTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTEET
 • Turvallisen ilmapiirin luominen, jossa yksilöt ovat parhaimmillaan

Polyvagaalisen teorian mukaan kognitiivinen ajattelu ja uuden oppiminen estyy, jos ihminen ei koe olevansa turvassa, sillä silloin hapen kulutus keskittyy puolustautumisen vaistonvaraisiin järjestelmiin.

 • Vapautuminen itsekriittisyydestä ja tunnistaminen milloin joku työyhteisössä hallitsee etenevää vuorovaikutusta kielteisyydellä.
  • Kasvojen menetyksen ja epäonnistumisen pelko etenevän vuorovaikutuksen esteenä
 • Miten johtaa kohti innovatiivista toimintakulttuuria ja luoda ilmapiiri niin, että yksilöt ovat siellä parhaimmillaan – lannistavasta kannustavaan työkulttuuriin; synergiasta hyöty huipputiimiyteen;
  • Vuorovaikuttaminen
  • Luottamuksen rakentaminen
  • Rohkeus ja luottamus epävarmuudesta huolimatta

Huipputiimejä yhdistää psykologinen turvallisuus. Se ei tarkoita konfliktien väistelyä, eikä teeskennellyllä myönteisyydellä vaikeiden asioiden peittelyä. Se on rohkeutta haavoittuvuudesta käsin. Se antaa mahdollisuuden luoda ilmapiiri, joka on avoin ja luottamuksellinen. Sellaisessa voi kysyä asioita tai tehdä ehdotuksia ilman, että tulee tyrmätyksi, nolatuksi, tai nöyryytetyksi. Siellä ei turvauduta kriittisyyteen kasvojen menettämisen, eikä epäonnistumisen pelon takia. Siellä ei tule rankaistuksi virheistä.

Siellä pyritään menemään kohti, vaikka se tuntuukin epämukavalta. Siellä uskalletaan puhua hankalista asioista. Siellä ollaan selkeitä ja suoria. Se ei tarkoita ylimielisyyttä, ei raakaa rehellisyyttä. Vaan empaattista kohtaamista, vaikka käsiteltävä asia olisi vaikea. Siellä kuunnellaan ja vaikututaan kehittämisen näkökulmasta, ei syyttämisen. Siellä on kutsu: ”Kuinka ratkaisemme tämän YHDESSÄ?”

 1. KEHONKIELEN PERUSTEET
 • Ilmeiden, eleiden, tunne- ja puheilmaisun yhteys ja suhde toiseen ihmiseen.
 • Viestinnän selkeyttäminen
  • Tietotaito sanattoman ja sanallisen viestinnän ristiriidasta, sekä harmaan alueen ilmaisusta
  • Työyhteisön sanoittamaton ilmapiiri - oma ja toisten energiaviestintä
 1. LUOVA RATKAISUKYKY
 •  Spontaani reagointi, ideoiden eteenpäin jalostaminen ja sen esteet / improvisaation perusteita hyödyntäen
  • Idean ytimen ja fokuksen hahmottaminen
  • Idean jalostaminen ja impulssin siirto
 • Oppivan ja yhteistoiminnallisen organisaation erityispiirteet ja vuorovaikutusvälineet - lisää tuloksia yhteistyöllä.
 1. HAASTEELLISET VUOROVAIKUTUS TILANTEET
 •  Konfliktien ennalta ehkäisy ja ratkaiseminen
  • Ongelma, vai haaste
  • Rohkeus mennä kohti haasteellisia tilanteita
 •  Väkivallattoman viestinnän perusteet
  • Vaikeiden asioiden rakentava sanoittaminen
  • Valmentava ja voimauttava johtaminen, erityisesti haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa
 •  Palaute ja niiden suora ilmaisu - versus rikkova vuorovaikutus.
  • Miten viestiä niin, että vastapeluri kykenee ottamaan palautteen vastaan / miten vastaanottaa palaute.
 1. TUNTEET JA NIIDEN SÄÄTELY/ SEKÄ YKSILÖ- ETTÄ YHTEISÖTASOLLA
 •  Viestit tunteiden takaa ja niiden rakentava sanoittaminen
 •  Tarpeet ja niiden rakentava sanoittaminen

Asiat harvoin riitelevät, vaan kyse on useimmiten sanottamattomista tunteista ja tarpeista. On tunnettua ja tutkittua, että tunteet tapahtuvat kehossamme. ”Vaikka järkeä ja älykkyyttä pidetään ihmismielen kruununjalokivinä, tunteet hallitsevat ihmiselämää. Ne ohjailevat parinvalintaamme ja ystävyyssuhteitamme, ne herättävät meissä halun auttaa ja säätelevät moraaliamme. Tunteet tekevät meistä ihmisiä.” (Nummenmaa 2019).

Sellaista työpaikkaa ei ole, missä ihmiset eivät toimisi tunteittensa pohjalta. Ne ovat aina mukana ihmiselossa, oli kyseessä työyhteisön vuorovaikutus, tai yksityispuolen. Asiat harvoin riitelevät, vaan usein riidan ytimessä ovat sanoittamattomat, tai kuulluksi tulemattomat tunteet ja tarpeet. Tunteiden lukutaito on taito muiden joukossa.

 1. VALTA JA VUOROVAIKUTUS
 •  Statusviestinnän perusteet ja haltuun otto. Vallankäyttö viestinnän keinoin
 •  Valtahierarkioiden lukukyky
 1. OMAN ARVON TUNNISTAMINEN JA SEN VIESTIMINEN
 •  Rajojen selkeyttäminen ja niiden sanoittaminen
 •  Autenttinen läsnäolo. Se ei ole itsensä vieressä seisomista ikään kuin näytellen ”kaikessa pärjäävää, kannuksensa ansainnutta, virheitä tekemätöntä aikuista ihmistä”. Älä siis pyri olemaan täydellinen. Et voi olla enempää kuin olet. Ole rohkea ja suostu olemaan se, joka olet; varjoinesi, kipuinesi, voiminesi, lahjoinesi.
 1. VAKUUTTAVA ESIINTYMINEN JA PRESENTAATIOTAIDOT
 •  Karismaattisen esiintymisen perusteet.
 1. OMAT VOIMAVARAT JA NÄKYVÄKSI TULO
 •  Palautumisen välineet
 •  Omaan voimaan asettuminen

”Rohkeus on sitä, että tekee vaikka pelottaa ja vaikka ei voi olla varma lopputuloksesta.Rohkeus on yhteyden avaamista & esimerkillä näyttämistä. Se on sydän auki olemista.” 

- Brene Brown

KENELLE

Tämä kurssi lisää johtajuuden taitoja ja kyvykkyyttä.

 • Naisjohtajan täytyy olla rohkea ja rikkoa rajoja ja tiettyjä vanhan mallisia ajattelutapoja; perinteet, asenteet, stereotypiat. Suomessa naisjohtajuuden ydin, eli asenteet ja usko hidastavat naisjohtajuuden kehitystä (Grand Thorston / Women in business, IBR 2017)
 • Naisten itsekriittisyys on tutkimuksissa noussut yhdeksi syyksi, miksei naisia ole enempää yritysten johtajina (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2018)
 • Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat taitoja, joita voi harjoitella. Ja ne ovat mitä tärkein työväline kelle tahansa, mutta erityisesti johtoasemassa olevalle

KURSSILTA SAAT

Konkreettisia välineitä mm.:

 • Henkilöstön johtaminen kohti rakentavaa vuorovaikutusta erityisesti haasteellisissa tilanteissa:
  • muutokset
  • kiire
  • rikkova tunneviestintä ja ihmissuhdepelit
  • konflikti
  • kriisi
 • Henkilöstön johtaminen toimimaan konkreettisesti yrityksen arvojen, sekä valitun strategian mukaan
 • Ryhmän johtaminen huipputiimiksi
 • Itsesi johtaminen
  • omien viestintämekanismien tunnistaminen ja kehittäminen
  • oman statusviestintäalueen laajentaminen
  • palautumisen välineet
  • omaan voimaan astuminen
  • uskallus aitoon läsnäoloon

KURSSIPAIKKA:

Kurssi pidetään Kaapelitehtaalla, Helsingissä

KURSSIN VETÄJÄ

OUTI MÄENPÄÄ, TeM, Easel Coach®, vuorovaikutus- ja tunnetaitovalmentaja, näyttelijä

Outi on Teatteritaiteen maisteri (TeM), Easel Ohjaaja (vaativan luokan tunnetaitovalmentaja), Easel Coach-työnohjaaja, näyttelijä, sekä Improvisaatioteatteri Stella Polariksen perustajajäsen. Hän on kouluttanut yrityksissä ja yhteisöissä rakentavaa vuorovaikutusta, statusilmaisua ja väkivallatonta viestintää 30 vuoden ajan. Hänellä on vankka kokemus muutosjohtamisesta, johtoryhmien valmennuksista, sekä johdon työnohjauksista.

Hinta:

575 € (yritysasiakkaille + alv. 24 %).
Kurssi maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Voit valita maksutavaksi verkkopankin, kulttuurisetelit/saldon tai yritysasiakkaana laskun. 


”Kukaan, joka ei ole tehnyt koskaan virhettä, ei ole yrittänyt mitään uutta.”

– Albert Einstein

 

Ilmoittaudu kiinnostuneiden listalle

Osta liput

Outi Mäenpään kurssi Valta ja vuorovaikutus - Johtajuusvalmennus naisille | 21.-22.9.2024

Kurssin vetäjä

Pyydä tarjous